17. SEPT. 2022
VERKET SCENE / ELVEPLASSEN MOSS

17. SEPT. 2022 - VERKET SCENE / ELVEPLASSEN, MOSS

Gratis inngang!

Opplev en annerledes festival hvor humor, glede og alvor "går hånd i hånd"

En minneverdig dag med foredrag som inspirerer, musikk som løfter, vakker kunst, og humor som engasjerer.

Opplev en annerledes festival hvor humor, glede og alvor "går hånd i hånd"

En minneverdig dag med foredrag som inspirerer, musikk som løfter, vakker kunst, og humor som engasjerer.

Å delta er å bidra

Ved å delta på Verdifestivalen

bidrar du til åpenhet, tillit og trygghet, reduserer fordommer og diskriminering,
og fremmer likeverd.

Program 2022

Vi har gleden av å presentere følgende artister som allerede har bekreftet sin deltakelse i september.
Mossefossen på en solrik dag.

Foto: Ingeborg Thorsland

Verdifestivalen har som formål å skape et varmere samfunn, bidra til inkludering av alle mennesker, skape et godt fellesskap og bidra til at folk opplever å høre til. Verdifestivalen søker å forebygge utenforskap, redusere fordommer, rasisme, og diskriminering.  

Vi ønsker å skape gode relasjoner gjennom fellesskapet i det frivillige arbeidet, og på selve arrangementene, skape trygghet og tillit mellom folk.  

Mange har utfordringer med psykisk helse og rus, mange opplever å leve utenfor samfunnet av andre årsaker. Verdifestivalen ønsker å bidra til at alle blir anerkjent for den de er, uavhengig av status, roller og helse. Vi vil jobbe for økt forståelse og aksept for annerledeshet, og for økt selvaktelse hos den enkelte. 

Mennesket sin holdning til seg selv, i hvilken grad en er fornøyd med blant annet egne ressurser, egenskaper, prestasjoner og utseende, har stor betydning for hvordan vi har det i hverdagen, hvorvidt vi har en grunnstemning av glede eller ikke. Hvordan vi oppfatter oss selv i sammenligning med andre, og andres anerkjennelse eller kritikk av oss.  

Verdifestivalen vil skape et rom hvor anerkjennelse får fokus og kritikk er et «fremmedord» Vi vil skape rommet hvor alle mennesker opplever at de har verdi og er like verdige alle andre. 

 Verdifestivalen er basert på FN`s bærekraftmål nr 3 som handler om livskvalitet og helse.   

Vi tror at det å være en del av noe, å være inkludert, å skape noe sammen med andre, å bli anerkjent, å oppleve likeverdighet med andre, øker livskvaliteten vår og bedrer helsen vår.   

Verdifestivalen legger også Verdenserklæringen for menneskerettigheter artikkel 27 til grunn for vårt arbeide; “Enhver har rett til å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder”.   

I tillegg legger vi til grunn Moss kommunes visjon «Mangfoldige Moss – , skapende, varmere og grønnere. En visjon som skal skape felles mening og retning.  

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet skal bidra til like muligheter og deltagelse for alle, samt endring av årsaker til utenforskap. 

Med bakgrunn i ovennevnte og med covid-19 pandemien friskt i minne, samt den pågående krigen i Ukraina, tenker vi at bærekraftmålene, menneskerettighetene, Moss kommune sine verdier, og Verdifestivalen, er viktigere enn noen gang.  

Vi ønsker alle varmt velkommen til Verdifestivalen! 

Rita Jacqueline Van Ingelgem

Verdifestivalen er basert på
FN`s bærekraftmål nummer 3

Vi tror at det å være en del av noe, å være inkludert, å skape noe sammen med andre, å bli anerkjent, å oppleve likeverdighet med andre, øker livskvaliteten vår og bedrer helsen vår.

Verdenserklæringen for menneskerettigheter, artikkel 27

«Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder», denne menneskerettigheten ønsker Verdifestivalen å bidra til at opprettholdes for den enkelte.

Del gjerne, og invitér andre.

Ikke nøl med å kontakte
Rita Jacqueline Van Ingelgem dersom du har behov for transport, om du ønsker en å gå sammen med, eller om du lurer på noe.

Send epost til: post@verdifestivalen.com

Kunstverk av Irja Bergh // Instagram: irjabergh

Vil du delta med din kunst
på Verdifestivalen?

Delta med inntil 1 verk med billedkunst, skulptur eller installasjon per kunstner.Send søknad til kunst@verdifestivalen.com med info: Navn og kontaktinfo, verkets størrelse, salgspris, evt prosjektbeskrivelse, referanser/link til nettsiden.

Tema for utstillingen er "Vennskap og relasjoner".

Send epost til:
kunst@verdifestivalen.com

Del gjerne, og invitér andre.

Verdifestivalen realiseres gjennom støtte fra

Verdifestivalen starter en Spleis på Facebook og har loddsalg med eksklusive gaver på selve arrangementet.

Inntekten går til ulike prosjekt hvert år. I 2021 var det Fontenehuset-Rygge som mottok et lite beløp til innkjøp av bil for å nå frem til fler folk i lokalsamfunnet.

Prosjektet må bidra til at mennesker blir inkludert, eller selv starter, en eller annen form for aktivitet. Frivillig arbeid, utdanning, jobb, fysisk aktivitet eller annen aktivitet som Verdifestivalen har i sitt formål; absolutt menneskeverd og likeverd gjennom styrkende og bærende relasjoner.

og vi takker for gode samarbeid med:

eller
del og inviter andre

Aktuelt

Aktuelt

God nok

Din opplevelse av deg som god nok eller ikke, har stor betydning for hvordan du håndterer oppgaver i hverdagen og på jobb, livet rett og slett. Men hvordan kommer man ut av følelsen ved å ikke være god nok?

Les artikkelen >>

Vi drømmer om å gjøre Verdifestivalen overflødig; til vi kommer dit –

Sammen for et inkluderende samfunn hvor annerledeshet er herlig, absolutt menneskeverd er en visjon, likeverd en selvfølge
og relasjoner er bærende.

16 - 17 Sept. 2022
VERKET SCENE
MOSS

Sammen for et inkluderende samfunn hvor annerledeshet er herlig, absolutt menneskeverd er en visjon, likeverd en selvfølge og relasjoner er bærende.

Event Detaljer

Verdifestivalen AS

Følg oss gjerne