17. SEPT. 2022
VERKET SCENE / ELVEPLASSEN MOSS

17. SEPT. 2022 - VERKET SCENE / ELVEPLASSEN, MOSS

Gratis inngang!

Presseskriv

Verdifestivalen, arrangeres på Verket Scene for første gang, 10. oktober 2021, på Verdensdagen for psykisk helse.

I overkant av 600 mennesker begår selvmord hvert år i Norge. 2 av 3 som begår selvmord, er menn. Mellom 5000 og 6000 etterlatte blir berørt av selvmord hvert år. Median alder på de som tar sitt eget liv er 47 år (FHI, Folkehelserapporten 2014, 2021).

Psykiske utfordringer er utbredt i Norge og i løpet av livet vil 30-50% av befolkningen oppleve psykiske utfordringer av større eller mindre grad, i følge en rapport fra Helsedirektoratet i 2015. Mange er alene med sine utfordringer, vi i Verdifestivalen ønsker å bidra til at nye relasjoner skapes gjennom frivillig arbeid, samt gjennom deltagelse som gjest på arrangementet. Vi håper å bidra til at mennesker som opplever et eventuelt «funksjonstap» grunnet sine psykiske utfordringer, vil oppleve at dette reduseres gjennom relasjon og aktivitet som frivillig. 

Verdifestivalen er basert på grunnlag av FN`s bærekraft mål nummer 3 –god helse. En del av dette bærekraftmålet er god mental helse og god livskvalitet. 

Vi i Verdifestivalen er opptatt av å fremme gode, skapende relasjoner mellom mennesker. Vi tror at det å være en del av noe, det å være inkludert og skape noe sammen med andre, øker livskvaliteten vår og bidrar til god mental helse.

Vi har fokus på absolutt menneskeverd og likeverd, vi mener at alle skal anerkjennes i kraft av å være menneske. Disse verdiene er grunnleggende i samfunnet vårt og allikevel opplever vi daglig at ulike menneskemøter ikke innebærer disse verdiene.

I Verdenserklæringen for menneskerettigheter, artikkel 27 står det: «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder». Festivalens formål er blant annet å bidra til at også de som begrenses på grunn av psykiske utfordringer, kan delta og nyte godt av musikk og kultur gjennom Verdifestivalen. 

Et eventuelt økonomisk overskudd ønsker Verdifestivalen å donere til organisasjoner og stiftelser, og andre, som samarbeider med mennesker med psykisk sykdom og utfordringer.

Fortrinnsvis ønsker vi at dette skal bidra til økt aktivitet for den enkelte, for eksempel deltagelse i arbeidslivet, utdanning, frivillig arbeid og/eller i fritidsaktiviteter.

Med vennlig hilsen

For Verdifestivalen;

Rita Jacqueline Van Ingelgem

og vi takker for gode samarbeid med:

Programmet er ikke helt spikret ennå...

Hold deg oppdatert om hva som skal skje på dagen og eventuelle endringer. Vi maser ikke 🙂