17. SEPT. 2022
VERKET SCENE / ELVEPLASSEN MOSS

17. SEPT. 2022 - VERKET SCENE / ELVEPLASSEN, MOSS

Gratis inngang!

Hva er Verdifestivalen?

Sammen for et inkluderende samfunn hvor annerledeshet er herlig, absolutt menneskeverd er en visjon, likeverd en selvfølge og relasjoner er bærende.

Start video

Verdifestivalen har som formål å skape et varmere samfunn, bidra til inkludering av alle mennesker, skape et godt fellesskap og bidra til at folk opplever å høre til. Verdifestivalen søker å forebygge utenforskap, redusere fordommer, rasisme, og diskriminering.  

Vi ønsker å skape gode relasjoner gjennom fellesskapet i det frivillige arbeidet, og på selve arrangementene, skape trygghet og tillit mellom folk.  

Mange har utfordringer med psykisk helse og rus, mange opplever å leve utenfor samfunnet av andre årsaker. Verdifestivalen ønsker å bidra til at alle blir anerkjent for den de er, uavhengig av status og roller. Vi vil jobbe for økt forståelse og aksept for annerledeshet, og for økt selvaktelse hos den enkelte. 

Mennesket sin holdning til seg selv, i hvilken grad en er fornøyd med blant annet egne ressurser, egenskaper, prestasjoner og utseende, har stor betydning for hvordan vi har det i hverdagen, hvorvidt vi har en grunnstemning av glede eller ikke. Hvordan vi oppfatter oss selv i sammenligning med andre, og andres anerkjennelse eller kritikk av oss.  

Verdifestivalen vil skape et rom hvor anerkjennelse får fokus og kritikk er et «fremmedord» Vi vil skape rommet hvor alle mennesker opplever at de har verdi og er like verdige alle andre. 

Verdifestivalen er basert på FN`s bærekraftmål nr 3 som handler om livskvalitet og helse.   

Vi tror at det å være en del av noe, å være inkludert, å skape noe sammen med andre, å bli anerkjent, å oppleve likeverdighet med andre, øker livskvaliteten vår og bedrer helsen vår.   

Verdifestivalen legger også Verdenserklæringen for menneskerettigheter artikkel 27 til grunn for vårt arbeide; “Enhver har rett til å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder”.   

I tillegg legger vi til grunn Moss kommunes visjon «Mangfoldige Moss – , skapende, varmere og grønnere. En visjon som skal skape felles mening og retning.  

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet skal bidra til like muligheter og deltagelse for alle, samt endring av årsaker til utenforskap. 

Med bakgrunn i ovennevnte og med covid-19 pandemien friskt i minne, samt den pågående krigen i Ukraina, tenker vi at bærekraftmålene, menneskerettighetene, Moss kommune sine verdier, og Verdifestivalen, er viktigere enn noen gang.  

 

Vi ønsker alle varmt velkommen til Verdifestivalen! 

Ett av formålene er å inkludere mennesker med psykiske utfordringer gjennom å delta i det frivillige arbeidet med å organisere og gjennomføre Verdifestivalen. Vi skal jobbe sammen og ha fokus på menneskeverd og likeverd og dette tenker vi gjøres best i gode relasjoner hvor alle bidrar til å samskape og styrke hverandres ressurser. Verdifestivalen skal bidra til at de som ønsker å ta del i kulturlivet, men opplever at deres helse begrenser dette, skal få mulighet gjennom transport, tilrettelagt fysisk miljø, samt at vi har frivillige til rådighet som, hvis ønsket, kan være en god støtte for den enkelte gjennom hele arrangementet.

Fontenehuset-Rygge

Det andre formålet til Verdifestivalen er å bidra med en donasjon til organisasjoner og stiftelser, ideelle selskaper, og andre som samarbeider med mennesker med psykiske sykdommer og utfordringer. I 2021 er det Fontenehuset-Rygge vi håper å kunne gi litt økonomisk bistand til.

Fontenehuset vil svært gjerne bruke en donasjon til å bistå sine medlemmer/medarbeidere i større grad med inkludering i jobb- og studier. Med hovedvekt på prosjekter og sosiale fritidsprogram.

 Utvikling av «Ung» gjennom å bedre fritidstilbudet ved å få mer innhold i det sosiale programmet, f.eks. turer, utstyr og opplevelser.

Vi ønsker oss veldig en bil så vi kan nå ut til flere med vårt tilbud, og vi ønsker å oversette alt av skriftlig materiale til andre språk så tilbudet når frem til flere mennesker, i tråd med prosjektet «Psykt bra, mangfold»

Maya Bjørdal
Fontenehuset Rygge

Ildsjelene

Rita Jacqueline Van Ingelgem

Initiativtager, prosjektansvarlig og potet

Jeg vokste opp på et idyllisk sted, med lukten av grønt gress, furutrær og salt hav. Svømming og stup fra brygga, robåt turer og blåskjell som vi plukket selv og kokte på bål. Fotball på løkka, spark støtte og ski om vinteren til skøyte-isen på tjernet. Politi og røver, Sølvpilen og Månestråle.

Historiene som etterhvert ble sannheter og preget mitt liv, var ikke alltid like idylliske. De har bidratt til at jeg i store deler av livet har opplevd å ikke være god nok, ikke være likeverdig andre mennesker.

Gjennom mange år, mye lærdom og personlig utvikling, har historiene allikevel blitt en styrke og bidratt til den jeg er i dag. Samtidig har de bidratt til min genuine interesse for mennesker og relasjoner, for inkludering og for psykisk og fysisk helse.

Det som betyr mest for meg både privat og i jobbsammenheng er å anerkjenne mennesker for den de ER, vi er alle ulike, men like verdige. Han du ser med handlevognen full av skitne klær og en utslitt sovepose, han som leter etter et sted å sove i Oslo i kveld. Selv om jeg har klærne mine i en skuff og sover i min seng, er vi likeverdige. Vi har en grunnleggende lik verdi i kraft av å være født og vi har de samme primærbehovene. Behovet for mat, kjærlighet, og trygghet, behovet for nærhet og omsorg. Vi har behov for å høre til i et fellesskap, behov for å bli sett og møtt som et enkelt individ og ikke bare som en representant for en gruppe.

Mitt ønske med Verdifestivalen er å bidra til økt opplevd likeverdighet mellom mennesker gjennom felles aktivitet og styrkende, kreative og støttende relasjoner.

Takk for din oppmerksomhet.

Unn Bøhm Tveito

Prosjektkoordinator

Jeg er med i Verdifestivalen fordi jeg har lyst til å bidra til at verden blir et bedre sted å leve for alle.

Denne festivalen er viktig fordi den fokuserer på inkludering og å minske fordommer og utenforskap.  Å være frivillig er givende, interessant og lærerikt. Mitt bidrag her er å hjelpe Rita med planlegging, struktur og alt hun ellers trenger hjelp til. 

Jeg skulle ønske at verden kunne være litt mer som i Kardemommeby hvor loven er at «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og forøvrig kan du gjøre som du vil».  Ellers lever jeg etter Pippi Langstrømpes motto «Det har jeg ikke gjort før så det klarer jeg helt sikkert.»

Charlotte Norlund

Ansvar for kunstutstillingen

Jeg heter Charlotte Norlund og er frivillig på Verdifestivalen som kurator for utstilling. 
Utstillingens tema er “Likeverd i relasjon gjennom aktivitet, anerkjennelse & inkludering “.
 
Kunst er et virkemiddel for å kommunisere budskap, sette fokus og fremme følelser mellom seer og kunstner. 
 
Det blir spennende å sette sammen en så betydningsfull utstilling som kan bygge opp under Verdifestivalen.

Levent Ultanur

Ansvar for nettsiden

17. mai er vi ute hele dagen og feirer og jeg opplever at årsaken er blitt litt borte i aktivitetene. 

Vi feirer jul, troende og ikke troende sammen. Også i denne høytiden opplever jeg at grunnen til feiringen ikke snakkes om i særlig grad.

Vår psykiske helse er viktig å ivareta, for oss selv men også for samfunnet som helhet. Våre følelser er med oss fra starten av livet. Utfordringene på det emosjonelle og det psykiske plan er så store og har så stor effekt på vårt samfunn at jeg skulle ønske vi kunne ha flere dager i året viet til dette temaet.

Jeg er med på Verdifestivalen fordi jeg vil at alle, fra småbarn til våre kjære besteforeldre, skal ha en arena hvor vi tillater å kjenne på følelsene våre og hvor man skal kunne være seg selv. Hvor vi kan se at vi ikke er alene i dette som kan være  vanskelig å føle på og snakke om. Jeg ønsker å være med og bidra til, å ta knekken på tabuene som vi fortsatt har i samfunnet vårt når det det kommer til psykiske og emosjonelle utfordringer og sykdommer. Jeg vil bidra til at det å være åpen om psykisk helse blir like akseptert å snakke om som vår fysiske helse. 

Camilla Baugh

Ansvar for artister og foredragsholderne

Vi er en del av ulike relasjoner gjennom hele livet, privat, jobb og fritid, på godt og vondt. Gjennom mange år i helsesektoren hvor det å samhandle med mennesker, bygge gode relasjoner, har vært en stor del av jobben min, har jeg et håp om at min erfaring kan være nyttig for Verdifestivalen. Jeg ønsker å bidra til relasjoner som kan fremme ressurser og styrker hos andre mennesker, jeg ble med som frivillig for Verdifestivalen da jeg brenner for å sette søkelys på at vi alle har en grunnleggende verdi i kraft av å være mennesker. Jeg har tro på at denne festivalen kan belyse tilhørighet, mestring og anerkjennelse, og at vi sammen kan skape de gode relasjonene som gjør en forskjell.

Jon Kristian Bakke

Fontenehuset Rygge

Jeg heter Jon Kristian Bakke, 30 år og jobber på Fontenehuset Rygge. Jeg kjenner Rita fra 2019 da hun besøkte oss for å lage en episode til Askepodden. Verdifestivalen har mange av de samme «verdiene» som vi drifter Fontenehuset etter så det var en selvfølge at vi ønsket å delta i dette prosjektet. Jeg for arbeider for øvrig som jobb og studiekonsulent og har ansvar for de mellom 16-30 år oppe hos oss i Myraveien. Gleder meg stort til å være med på å skape en flott festival!

Vil du støtte Verdifestivalen?

eller

del og inviter andre