24 SEPT. 2022
VERKET SCENE, MOSS

24 SEPT. 2022
VERKET SCENE MOSS

Hva er Verdifestivalen?

Sammen for et inkluderende samfunn hvor annerledeshet er herlig, absolutt menneskeverd er en visjon, likeverd en selvfølge og relasjoner er bærende.

Ett av formålene er å inkludere mennesker med psykiske utfordringer gjennom å delta i det frivillige arbeidet med å organisere og gjennomføre Verdifestivalen. Vi skal jobbe sammen og ha fokus på menneskeverd og likeverd og dette tenker vi gjøres best i gode relasjoner hvor alle bidrar til å samskape og styrke hverandres ressurser. Verdifestivalen skal bidra til at de som ønsker å ta del i kulturlivet, men opplever at deres helse begrenser dette, skal få mulighet gjennom transport, tilrettelagt fysisk miljø, samt at vi har frivillige til rådighet som, hvis ønsket, kan være en god støtte for den enkelte gjennom hele arrangementet.

Start video

Fontenehuset-Rygge

Det andre formålet til Verdifestivalen er å bidra med en donasjon til organisasjoner og stiftelser, ideelle selskaper, og andre som samarbeider med mennesker med psykiske sykdommer og utfordringer. I 2021 er det Fontenehuset-Rygge vi håper å kunne gi litt økonomisk bistand til.

Fontenehuset vil svært gjerne bruke en donasjon til å bistå sine medlemmer/medarbeidere i større grad med inkludering i jobb- og studier. Med hovedvekt på prosjekter og sosiale fritidsprogram.

 Utvikling av «Ung» gjennom å bedre fritidstilbudet ved å få mer innhold i det sosiale programmet, f.eks. turer, utstyr og opplevelser.

Vi ønsker oss veldig en bil så vi kan nå ut til flere med vårt tilbud, og vi ønsker å oversette alt av skriftlig materiale til andre språk så tilbudet når frem til flere mennesker, i tråd med prosjektet «Psykt bra, mangfold»

Maya Bjørdal
Fontenehuset Rygge

Ildsjelene

Rita Jacqueline
Van Ingelgem

Initiativtager og prosjektansvarlig

Liv Runi Antonsen

Ansvar for Sosiale Medier

Levent Ultanur

Ansvar for Nettsiden

Olav Linna

Ansvar for sponsorer

Camilla Baugh

Anvar for artister og foredragsholderne

Morten de Lange

Ansvar for frivillige

Charlotte Norlund

Ansvar for kunstutstillingen

Helge

Ansvar for utstillingen

Jon Kristian Bakke

Fontenehuset Rygge

Rita Jacqueline Van Ingelgem

Initiativtager, prosjektansvarlig og potet

Jeg vokste opp på et idyllisk sted, med lukten av grønt gress, furutrær og salt hav. Svømming og stup fra brygga, robåt turer og blåskjell som vi plukket selv og kokte på bål. Fotball på løkka, spark støtte og ski om vinteren til skøyte-isen på tjernet. Politi og røver, Sølvpilen og Månestråle.

Historiene som etterhvert ble sannheter og preget mitt liv, var ikke alltid like idylliske. De har bidratt til at jeg i store deler av livet har opplevd å ikke være god nok, ikke være likeverdig andre mennesker.

Gjennom mange år, mye lærdom og personlig utvikling, har historiene allikevel blitt en styrke og bidratt til den jeg er i dag. Samtidig har de bidratt til min genuine interesse for mennesker og relasjoner, for inkludering og for psykisk og fysisk helse.

Det som betyr mest for meg både privat og i jobbsammenheng er å anerkjenne mennesker for den de ER, vi er alle ulike, men like verdige. Han du ser med handlevognen full av skitne klær og en utslitt sovepose, han som leter etter et sted å sove i Oslo i kveld. Selv om jeg har klærne mine i en skuff og sover i min seng, er vi likeverdige. Vi har en grunnleggende lik verdi i kraft av å være født og vi har de samme primærbehovene. Behovet for mat, kjærlighet, og trygghet, behovet for nærhet og omsorg. Vi har behov for å høre til i et fellesskap, behov for å bli sett og møtt som et enkelt individ og ikke bare som en representant for en gruppe.

Mitt ønske med Verdifestivalen er å bidra til økt opplevd likeverdighet mellom mennesker gjennom felles aktivitet og styrkende, kreative og støttende relasjoner.

Takk for din oppmerksomhet.

Olav Linna

Det er ett år siden ble jeg spurt om å stille opp for Ritas prosjekt «Verdifestivalen». Verdens korteste betenkningstid – Ja. Dette er viktig, og det berører stadig flere av oss. Alle har vi noen nær oss som sliter, og jeg håper Verdifestivalen kan gi et bidrag til et lettere liv for mange. Verdifestivaen skal utgjøre en forskjell!

Her er litt om min bakgrunn for å kunne bidra:
Jeg er opprinnelig journalist, og har siden 1980-årene arbeidet med, og ledet, flere nasjonale og internasjonale event- og sponsorprosjekt. De siste årene har jeg vært konsulent og for prosjektleder for en rekke oppdragsgivere. Mine siste prosjekt er VR-/360graders filmprosjekt for Vitensenteret i Trondheim og for NTNU.

Liv Runi Antonsen

Ansvar for Sosiale Medier

Jeg har jobbet med sosiale medier og innhold i 14 år og elsker å jobbe med historiefortelling via innhold i digitale kanaler. Gode tekstlige formuleringer sammen med bilder eller video som passer, kan underholde og informere, men det kan også formidle sterke historier som virkelig treffer deg, bryte ned stigma og skape en ny forståelse.

Derfor er jeg frivillig hos Verdifestivalen. For å bidra et lite innlegg av gangen til å skape forståelse rundt mental helse, løfte og støtte de som sliter og bryte ned stigmaer en liten elefantbit av gangen. Du er ikke et dårlig menneske selv om du sliter med angst, depresjon eller andre ulike diagnoser. I følge NHI får trolig 15-25 prosent av alle kvinner og 7-12 prosent av alle menn i Norge en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet. En av tre uføre er uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser. Jeg har i flere år hatt et brennende engasjement for at man ikke er udugelig som arbeidstaker selv om man ikke passer inn i A4-malen som de fleste arbeidstakere presses inn i. Det er på tide å tenke nye tanker.

De sterkeste menneskene er de som vinner kamper vi ikke vet noe om. Jeg er stolt over å være en del av teamet til Verdifestivalen hvor kanskje noen av disse kampene kan synliggjøres og ufarliggjøres. Jeg kommer på Verdifestivalen, gjør du?

Levent Ultanur

Ansvar for nettsiden

17. mai er vi ute hele dagen og feirer og jeg opplever at årsaken er blitt litt borte i aktivitetene. 

Vi feirer jul, troende og ikke troende sammen. Også i denne høytiden opplever jeg at grunnen til feiringen ikke snakkes om i særlig grad.

Vår psykiske helse er viktig å ivareta, for oss selv men også for samfunnet som helhet. Våre følelser er med oss fra starten av livet. Utfordringene på det emosjonelle og det psykiske plan er så store og har så stor effekt på vårt samfunn at jeg skulle ønske vi kunne ha flere dager i året viet til dette temaet.

Jeg er med på Verdifestivalen fordi jeg vil at alle, fra småbarn til våre kjære besteforeldre, skal ha en arena hvor vi tillater å kjenne på følelsene våre og hvor man skal kunne være seg selv. Hvor vi kan se at vi ikke er alene i dette som kan være  vanskelig å føle på og snakke om. Jeg ønsker å være med og bidra til, å ta knekken på tabuene som vi fortsatt har i samfunnet vårt når det det kommer til psykiske og emosjonelle utfordringer og sykdommer. Jeg vil bidra til at det å være åpen om psykisk helse blir like akseptert å snakke om som vår fysiske helse. 

Camilla Baugh

Ansvar for artister og foredragsholderne

Vi er en del av ulike relasjoner gjennom hele livet, privat, jobb og fritid, på godt og vondt. Gjennom mange år i helsesektoren hvor det å samhandle med mennesker, bygge gode relasjoner, har vært en stor del av jobben min, har jeg et håp om at min erfaring kan være nyttig for Verdifestivalen. Jeg ønsker å bidra til relasjoner som kan fremme ressurser og styrker hos andre mennesker, jeg ble med som frivillig for Verdifestivalen da jeg brenner for å sette søkelys på at vi alle har en grunnleggende verdi i kraft av å være mennesker. Jeg har tro på at denne festivalen kan belyse tilhørighet, mestring og anerkjennelse, og at vi sammen kan skape de gode relasjonene som gjør en forskjell.

Morten de Lange

Ansvar for frivillige

Jobber som veileder og får folk i arbeid. Har jobbet 18 som frivillig i Oslo Røde Kors, hovedsakelig som besøksvenn og gruppeleder i Besøkstjenesten. Har hatt mange andre oppdrag ved siden av. Har også jobbet som vaktleder med Norwegian Wood – konsertfestival i Oslo i 15 år. Trives best med å kunne bidra – og med mennesker (og hunder)

Charlotte Norlund

Ansvar for kunstutstillingen

Jeg heter Charlotte Norlund og er frivillig på Verdifestivalen som kurator for utstilling. 
Utstillingens tema er “Likeverd i relasjon gjennom aktivitet, anerkjennelse & inkludering “.
 
Kunst er et virkemiddel for å kommunisere budskap, sette fokus og fremme følelser mellom seer og kunstner. 
 
Det blir spennende å sette sammen en så betydningsfull utstilling som kan bygge opp under Verdifestivalen.

Jon Kristian Bakke

Fontenehuset Rygge

Jeg heter Jon Kristian Bakke, 30 år og jobber på Fontenehuset Rygge. Jeg kjenner Rita fra 2019 da hun besøkte oss for å lage en episode til Askepodden. Verdifestivalen har mange av de samme «verdiene» som vi drifter Fontenehuset etter så det var en selvfølge at vi ønsket å delta i dette prosjektet. Jeg for arbeider for øvrig som jobb og studiekonsulent og har ansvar for de mellom 16-30 år oppe hos oss i Myraveien. Gleder meg stort til å være med på å skape en flott festival!

Vil du støtte Verdifestivalen?

eller

del og inviter andre