17. SEPT. 2022
VERKET SCENE / ELVEPLASSEN MOSS

17. SEPT. 2022 - VERKET SCENE / ELVEPLASSEN, MOSS

Gratis inngang!

Verdifestivalen realiseres
gjennom støtte fra

Presentasjon av stands

Informasjon til sponsorer

Psykiske utfordringer er utbredt i Norge og i løpet av livet vil 30-50% av befolkningen oppleve psykiske utfordringer av større eller mindre grad, i følge en rapport fra Helsedirektoratet i 2015. Vi vet også at det rammer alle. Noen har ressurser gjennom familie, venner, jobb og fritidsaktiviteter, andre står ganske alene med sine utfordringer.

Formålet med Verdifestivalen er å inkludere mennesker med psykiske sykdommer og andre utfordringer gjennom å engasjere til frivillig arbeid i organisering.

Vi håper å bidra til at mennesker som opplever et eventuelt «funksjonstap» grunnet sine psykiske utfordringer, vil oppleve at dette reduseres.

I tillegg vil vi donere inntekter fra loddsalg og Spleis til organisasjoner og stiftelser som samarbeider profesjonelt med mennesker som opplever utenforskap, psykisk sykdom og utfordringer.Og dersom du lurer på noe,
nøl ikke med å spørre - send meg en mail nå.

Velkommen som bidragsyter og samarbeidspartner

Rita Jacqueline Van Ingelgem
Sponsor-ansvarlig

Send epost til:
sponsor@verdifestivalen.com

Vil du støtte Verdifestivalen?

eller
del og inviter andre