24 SEPT. 2022
VERKET SCENE, MOSS

24 SEPT. 2022
VERKET SCENE MOSS

Verdifestivalen takker videre våre
bidragsytere og samarbeidspartnere:

Vi gledes også over samarbeidet med

Presentasjon av stands

Informasjon til sponsorer

Psykiske utfordringer er utbredt i Norge og i løpet av livet vil 30-50% av befolkningen oppleve psykiske utfordringer av større eller mindre grad, i følge en rapport fra Helsedirektoratet i 2015. Vi vet også at det rammer alle. Noen har ressurser gjennom familie, venner, jobb og fritidsaktiviteter, andre står ganske alene med sine utfordringer.

Formålet med Verdifestivalen er å inkludere mennesker med psykiske sykdommer og utfordringer gjennom å engasjere til frivillig arbeid i organisering 
og gjennomføringen av Verdifestivalen.  
Vi vil også prøve og tilrettelegge det fysiske miljøet på festivalen, for å imøtekomme de som for eksempel kan oppleve å få angst i store menneskemengder. For gjester som kommer alene og ønsker en å dele opplevelsen med, 
har vi mange som ønsker å bidra som «likemann».

Vi håper å bidra til at mennesker som opplever et eventuelt «funksjonstap» grunnet sine psykiske utfordringer, vil oppleve at dette reduseres 
gjennom relasjon og aktivitet som frivillig og gjest.

I tillegg vil vi donere eventuelt overskudd til organisasjoner og stiftelser som samarbeider profesjonelt med mennesker med psykisk sykdom og utfordringer.

Og dersom du lurer på noe,
nøl ikke med å spørre - send meg en mail nå.

Velkommen som sponsor

Olav Linna
Sponsor-ansvarlig

Vil du støtte Verdifestivalen?

eller
del og inviter andre